กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หมาเห่าบ่ขบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: