กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนีฝนก็เปิ้งฮ่มไม้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: