กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หนีฝนบ่ป๊นฟ้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: