กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
หล็วกก๊านแหลม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: