กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อาบน้ำไหนสีไคลหั้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: