กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อึ่งกับเม่า จิ๊นเน่ากับหนอน งูกับปังปอน ไว้ใจ๋บ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: