กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อดได้เป๋นยา มีผะหญาแป๊เปิ้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: