กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
อย่าเลี้ยงไก่วงศา อย่าเลี้ยงหมาปี้น้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: