กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฮ่อมหนู หนูไต่ ฮ่อมไหน่ ไหน่เตียว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: