กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฮักเบื้องย่ำแคม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: