กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฮักปี้เสียดายน้อง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: