กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กำฟู่นักปราชญ์ เหมือนดาบสองคม กำฟู่คนง่าวงม เหมือนลมปั๊ดยอดไม้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: