กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แกว่งตี๋นหาหนาม

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: