กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ขี้ควายไหลตวยน้ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: