กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เข้าป่าจ๊างตางเสือ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: