กลับ
สุภาษิต คำว่า
อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: