กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าท่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดง

หมายความว่า:
คำถัดไป: