กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
อย่าสุไลเสียถิ้มพงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า อย่าสุละเผ่าเซื้อไปย่องผู้อื่นดี

หมายความว่า:
คำถัดไป: