กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ไปหาพระให้เอาของไปถวาย ไปหานายให้เอาของไปต้อน

หมายความว่า:
คำถัดไป: