กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
การงานนี้อุปสรรคแสนหมู่ เกิดเป็นคนต้องสู้ อย่าถอยร่นหลีกหนี

หมายความว่า:
คำถัดไป: