กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ไผผู้เฮียนฮ่ำฮู้ วิชาปราชญ์ทางใด ก็ให้มีใจจดเผิ่งวิชาที่ตนฮู้

หมายความว่า:
คำถัดไป: