กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ตกกะเทินว่าได้เฮียนแล้ว สิเฮียนเหมิดสู่ซ่อง เฮียนให้เผิ่นได้ย่อง เหมิดถ้วนคู่สู่แนว

หมายความว่า:
คำถัดไป: