กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกลางคืนยังฮู้ตื่น ความทุกข์ยังฮู้เตื้อง มีขึ้นเมื่อลุน

หมายความว่า:
คำถัดไป: