กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ยามยังน้อยให้หมั่นฮู้เฮียนคุณ บุญเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้า

หมายความว่า:
คำถัดไป: