กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ชื่อว่าแนวเด็กน้อย ตากอความคึดหม่อ ได้กอขอข้อหล่อ ความเว้าผัดอยู่ดาว

หมายความว่า:
คำถัดไป: