กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
เด็กน้อยมีความฮู้สองสามความมันก็อ่ง ผู้ใหญ่ฮู้ตั้งล้านก็อำไว้บ่ค่อยไข

หมายความว่า:
คำถัดไป: