กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ขุดดินดั้นประสงค์หาแต่บ่อนกิ่ว แนวสิ่วไม้ประสงค์ไง้แต่บ่อนบาง

หมายความว่า:
คำถัดไป: