กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คันแม่นมีควมฮู้เต็มพุงเพียงปาก โตสอนโตบ่ได้ไผสิย่องว่าดี

หมายความว่า:
คำถัดไป: