กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ไผผู้มัวเมาคร้าน การงานตั้งต่อ บ่มีวันสิพบพ้อ เงินล้านค่าแพง

หมายความว่า:
คำถัดไป: