กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอย

หมายความว่า:
คำถัดไป: