กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ชาติที่เงินคำแก้ว มันบ่แหม่นของไผ ผู้ใดมีใจเพียร หากสิหลงหลอนพ้อ

หมายความว่า:
คำถัดไป: