กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ตกกะเทินว่าได้สู้บ่ถอยหลังให้เขาว่า นับแต่มื้อสิก้าวไปหน้าบ่ถอย

หมายความว่า:
คำถัดไป: