กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่ เผิ่นหากเลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูง

หมายความว่า:
คำถัดไป: