กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
เดินทางบ่อสุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายขอให้ตายหน้า พุ้น เขาสิเอิ้นว่าหาญ

หมายความว่า:
คำถัดไป: