กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ให้เจ้าคอยเพียรสร้าง เสมอแตนแปงซ่อ ให้สร้างก่อสืบไว้ เสมอเผิ้งสืบฮัง

หมายความว่า:
คำถัดไป: