กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
คนผู้มีความฮู้ ซูซีเฮ็ดบ่แหม่น ความฮู้มีท่อแผ่นฟ้า เป็นบ้าท่อแผ่นดิน

หมายความว่า:
คำถัดไป: