กลับ
คติสอนใจภาษาอีสาน คำว่า
ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ไผก็แขวนอ้อนต้อนเสมอด้ามดังเดียว

หมายความว่า:
คำถัดไป: