กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปี้น้องเป๋นดี บ่ดีเข้าใกล้ ตั๋วคนยากไร้ ก้มหน้าบกดิน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: