กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ปี้น้องเหมือนต๊องขันหมาก คนใดอยากก็กิ๋น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: