กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปิ้นบ่หาอย่ากล่าว เปิ้นบ่ป่าวอย่าไป เปิ้นบ่ไสอย่าแล่น เปิ้นบ่แกว่นอย่าเกย

หมายความว่า:
คำถัดไป: