กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แป๋งดีไว้หื้อลูก แป๋งถูกไว้หื้อหลาน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: