กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แป๋งเฮือนต๋ามใจ๋คนอยู่ แป๋งอู่ผ่อตั๋วคนนอน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: