กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปียะได้ไหม้เสีย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: