กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เปื้อนกิ๋นมากล้ำ บ่ถ้าจักหา อันเปื้อนจีวา นั้นหายากใบ้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: