กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ผัวแก้วเมียแสง เปาแปงจื่นจ๊อย บ่มีโศกเศร้าเคียงคาย ผัวเผตเมียยักษ์ ย่อมจักฉิบหาย เป๋นตี้ละอาย ตังหลายเปื้อนบ้าน ผัวบ่นับถือเมีย ข้าวเต็มหลองเต๋มเยีย ก็บ่ค้าง เมียบ่นับถือผัว เงินคำก๋องเต้าหัวก็เสี้ยง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: