กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฝนตกซิซินานเอื้อน หมาขี้เรื้อนต๋ายยาก

หมายความว่า:
คำถัดไป: