กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
พ่องจุหื้อได้ พ่องไก๊หื้อเสีย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: