กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
พระจันทร์อยู่ฟ้า เป๋นเหยื่อราหู ปล๋าเยี่ยนอยู่ฮู ยังต๋ายถูกส้อม

หมายความว่า:
คำถัดไป: