กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟ้าฮ้องฝนบ่ตก

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: