กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ฟังกำหมอเมื่อ เจื้อกำหมอผี

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: